Řízení o pozůstalosti

Konkrétní pozůstalostní řízení jsou jednotlivým notářům přidělovány soudem na základě objektivních kritérií. Notář má v řízení o pozůstalosti postavení soudce.

JUDr. Bohdan Hallada je notářem pověřovaným úkony v pozůstalostním řízení Obvodním soudem pro Prahu 1 (spisová značka 37 D…… nebo 38 D………………..). Dle rozvrhu práce projednává pozůstalost po osobách, které měly v době smrti trvalé bydliště na území Prahy 1 a narodily se v měsících květnu a červnu.

Mgr. František Novotný je notářem pověřovaným úkony v pozůstalostním řízení Obvodním soudem pro Prahu 4 (spisová značka 34 D……….). Dle rozvrhu práce projednává pozůstalost po osobách, které měly v době smrti trvalé bydliště na území Prahy 4 a narodily se v měsíci dubnu.

Nemůžete-li se účastnit dědického řízení osobně, je možné se nechat v tomto řízení zastoupit jinou osobou. Vzor plné moci najdete zde.