Identifikační údaje

JUDr. Bohdan Hallada, notář v PrazeMgr. František Novotný, notář v Praze
Sídlo:U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1,Sídlo:U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1,
IČ:25800841IČ:03967379,
DIČ:CZ6102170481DIČ:CZ7801270268
ID datové schránky:dksb9keID datové schránky:t2yz9q8
Bankovní spojení:20367002/2700Bankovní spojení:2111592298/2700
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.