Ověřování podpisů, kopií, služby CZECH POINT

Kromě ověřování podpisů a kopií poskytujeme rovněž kompletní služby kontaktního místa veřejné správy CZECH POINT. Jedná se např. o vydávání ověřených výstupů z následujících informačních systémů veřejné správy: obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, Centrálního registru řidičů – výpisů z bodového hodnocení řidiče, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, o provádění autorizované komverze dokumentů a dále některé úkony spojené s datovými schránkami. Kompletní specifikaci služeb CZECH POINT najdete zde

Všechny tyto služby poskytujeme bez objednání v úředních hodinách.

Upozornění: Chcete-li ověřit podpis či kopii a následně tento dokument použít v zahraničí, je nutno tuto skutečnost dopředu ohlásit pracovníkovi notáře. V případě použití v zahraničí je totiž nutné, aby příslušnou ověřovací doložku podepsal notář, jeho zástupce či notářský kandidát, pověřený ověřovat dokumenty do zahraničí. Pro použití v některých státech je dále nutné opatřit ověřenou listinu ještě dalším ověřením, tzv. apostillou nebo superlegalizací.
Více informací o apostile naleznete na stránkách NKČR zde.