Notářská kancelář

Naše notářská kancelář je Vám připravena poskytnout komplexní služby ve všech oblastech činnosti svěřené notářům zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád. Jedná se zejména o:

Ověřování podpisů, kopií, služby CZECH POINT. Další informace zde

Řízení o pozůstalosti. Další informace zde

Sepisování notářských zápisů v oblasti občanského práva – závěti a jiné listiny o pořízení pro případ smrti, předmanželské smlouvy a smlouvy o změně manželského majetkového režimu, zástavní smlouvy, dohody o přímé vykonatelnosti, kupní a darovací smlouvy.

Sepisování notářských zápisů v oblasti obchodního práva – zakládání a změny ve společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech, veškeré druhy a typy přeměn (fúze, rozdělení, změny právní formy, převod jmění na společníka). Na základě námi sepsaných notářských zápisů provádíme rovněž přímé zápisy do obchodního rejstříku.
Úschovy peněz a listin

Vydávání ověřených výstupů z Rejstříku zástav a Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.